Acciaio UNI: X155CrVMo12 1 KU (W. 1.2379)

Prodotti – Acciaio UNI: X155CrVMo12 1 (W. 1.2379)

Scheda tecnica – Acciaio UNI: X155CrVMo12 1 (W. 1.2379)