Acciaio UNI: 90MnVCr8 KU (W. 1.2842)

Prodotti – Acciaio UNI: 90MnVCr8 KU (W. 1.2842)

Scheda tecnica – Acciaio UNI: 90MnVCr8 KU (W. 1.2842)